Een terugblik op activiteiten uit het verleden.

 

 

Lezing 14 juni 2017

HEKSENVERVOLGINGEN

HEKSENVERVOLGING

Vanouds zijn magie, experimenten, kruidenkennis en rituelen deel geweest van het alledaagse leven en bekend bij gewone mensen. Maar vanaf ongeveer 1450 gaan theologen en juristen zich ermee bemoeien. In die welvarende, maar ook hardvochtige, periode wordt magie ineens gezien als tovenarij. Worden wijze kruidenvrouwtjes heksen en gaat men met martelingen de duivel bestrijden. De inquisitie (een wreed huwelijk van theologie en juridisch gedoe) oefent vast voor de latere ketterverbrandingen.

 

 Spreker is Jan Franken, hij was docent bij de lerarenopleidingen en bij Hoger Onderwijs voor Ouderen (Brabant Academie).

Lezing april

Maandag 10 april

Hans van Eden

De Brabantse IJzeren Eeuw

De IJzeren Eeuw

In de 19e eeuw veranderde Noord-Brabant langzaam van een agrarische naar een technologische samenleving. Vincent van Gogh schilderde zijn aardappeleters, de eerste trein reed, wegen werden verhard en aangelegd, kanalen werden gegraven.  Tijdens deze lezing staat de ontwikkeling van de Brabantse negentiende eeuw in het middelpunt.  Kortom, in de negentiende eeuw werd in Brabant een omslag naar de moderne tijd gemaakt.  Met name wordt aandacht besteed aan de technologische en sociale voortuitgang van de Brabantse ‘IJzeren Eeuw’ 

Spreker is de onderzoeksjournalist/schrijver Hans van Eden.

 

Aanvang 20.00 uur in Pastorie St. Laurentiuskerk Hoge Ham 84.

Entree gratis voor leden

€ 2,= niet leden

 

vrijdag 10 februari

Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog: Neutraal? Of toch partijdig?

Prof. dr. A. Vanneste (Universiteit Antwerpen)

Aanvang 20.00 uur in het Schouw

1915 03 31 Milit

 

Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog: Neutraal? Of toch partijdig?

Lezing door Prof. dr. A. Vanneste (Universiteit Antwerpen)

Dit wordt de vierde keer dat Prof. Dr. A. Vanneste in Dongen een lezing komt houden over de Eerste Wereldoorlog. We kennen hem als een begenadigd spreker en nodigen u dan ook van harte uit naar deze lezing te komen luisteren.

Sinds 1839 waren Nederland en België neutraal.  Terwijl de neutraliteit van België geschonden werd bij de Duitse inval op 4 augustus 1914, liet het Duitse leger om diverse redenen Nederland ongemoeid.  Neutraliteit - in casu gewapende neutraliteit - is een complex begrip.  Het handhaven van een dergelijke neutraliteit is dan ook ten allen tijde een bijzonder complexe opdracht.

Een neutraal lang mag geen daden stellen - of nalaten daden testellen - ten gunste of ten nadele van strijdende partijen. Het is dan ook vaak de vraag of en vanaf wanneer door sommige acties of uitspraken de neutraliteit wordt geschonden.

In Nederland waren er lieden die openlijk partij kozen voor de Geallieerden, anderen dan weer voor de Duitsers.  Was de neutraliteit daarmee al geschonden?  Zo veroorzaakte de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog (rond de eeuwwisseling) vaak anti-Britse gevoelens bij heel wat Nederlanders.  En was het tolereren van de aanwezigheid van de geallieerde inlichtingendiensten in Nederland dan ook geen flagrante schending van die neutraliteit?   En de (doorvoer)handel naar en met Duitsland?  En de door sommigen laks genoemde houding van Nederland ten aanzien van de “schepenroof” van Nederlandse schepen door de Britten en de Amerikanen?  En het verlenen van asiel aan De Duitse keizer aan het einde van de oorlog?

Evenveel vragen die gemaakt hebben dat het handhaven van de neutraliteit door Nederland een helse opdracht was die de Koningin en de Nederlandse politiek meer dan eens in een lastig parket hebben gebracht.

Aanvang 20.00 uur in ’t Schouw

Leden gratis,  niet leden € 2,=

Donderdag 5 januari

bedevaart mei 1941Rijke Roomse leven II

Ad Rooms

Aanvang 20.00 uur in het Schouw

Na een reeks van meer dan 750 columns over het Rijke Roomse Leven, vijf boeken en een hele serie lezingen kreeg Ad Rooms het verzoek van verenigingen en organisaties om nog eens terug te komen met andere verhalen over het Rijke Roomse Leven. De bron met verhalen en anekdotes is vrijwel onuitputtelijk en dus werd een nieuwe lezing samengesteld met andere onderwerpen. Ook de tweede lezing is er weer een met een lach en een traan! De onderwerpen die gedurende ongeveer anderhalf uur de revue passeren zijn herinneringen die veel nostalgie oproepen, zoals:
het weekblad De Engelbewaarder, de kindsheidoptochten, opvallende boekjes zoals het waarschuwen voor de ‘gevaren’ van het voetballen, de langdurige preken,
het scapulier, de betekenis van miswijn, pesjonkelen en de biecht.

De lezing is in het Schouw en begint om 20.00 uur.
Entree voor leden gratis, voor niet leden € 2,-.

December activiteit

Maandag 12 december

Gelukkig hebben we de foto’s nog…

Over het wel en wee van 40 jaar cultuurhistorisch erfgoed in Dongen

Aanvang 20.00 uur in museum De Looierij te Dongen

Het verdwijnen van prachtige panden in de naoorlogse periode was mede de aanleiding voor het oprichten van de heemkundekring De Heerlyckheit Dongen, nu veertig jaar geleden. De vereniging stelde zich mede ten doel zich in te zetten voor behoud van ons steeds onder druk staande cultuurhistorisch erfgoed. Aan de hand van foto’s en filmpjes blikken we terug op wat er gedurende het bestaan van de vereniging onder de slopershamer verdween, maar ook waar bedreigd erfgoed behouden bleef, al dan niet met inspanning van heemkundigen.

Entree voor leden gratis, niet leden € 2,=.

 luchtfoto HHam met schoenfabriek Van Loon voor 1928 copy

Liedjes- en meezingavond in de Vlaamse schuur

 

Op 14 oktober 2016 hebben we een heel sfeervolle bijeenkomst gehad in onze eigen Vlaamse schuur aan de Oude Oosterhoutsebaan tegenover de IJzertijdboerderij.
Er waren optredens van Peter Verschure, Jan Haagh en de Loswalklinkers. Alle aanwezigen hebben met volle teugen genoten van deze Dongense artiesten.
Ad Hessels, één van onze leden en tevens dirigent van de Loswalklinkers, heeft een mooie compilatie gemaakt van deze avond.

 

 

 

 

In het spoor van Adriaan van Campen

In het spoor van Adriaan van Campen.

adriaan van campenAdriaan van Campen stond in de 18e eeuw bekend als de Schrik van de Baronie. Een gezegde in die tijd was `Hier zijn wij zei Van Campen en hij kwam alleen´.  We nodigen u uit om woensdagavond  9 november in het spoor te treden van Adriaan van Campen. Een werkgroep van de heemkundekring heeft zich verdiept in het leven van Adriaan.  Van Campen  heeft een aantal jaren een boerderij gepacht aan de Heuvel en daarmee schrijft hij geschiedenis in Dongen. Gedurende  17 jaren heeft deze man door het leggen van brandbrieven in onze regio voor behoorlijk wat onrust gezorgd. Wie was deze man? Was het werkelijk zo’n grote crimineel? Hoe is hij uiteindelijk opgepakt?  En, ja we verklappen het alvast, Adriaan kwam niet prettig aan zijn einde. Het werd een terechtstelling op de Markt in Breda. De laatste terechtstelling op middeleeuwse wijze geschoeid door een heuse beul.

We starten woensdag 9 november in museum de Looierij, Kerkstraat 33, en hier introduceren we de figuur Adriaan van Campen.  Daarna volgt een tocht op de grens van Dongen en  Oosterhout langs de locaties waar dit boeiende verhaal zich heeft afgespeeld.  U stopt op diverse locaties (in gebouwen) waar steeds werkgroepsleden klaar staan om u een nieuw aspect toe te lichten uit het levensverhaal van Van Campen.

En zoals u van ons gewend bent treft u onderweg historische figuren aan die het belang van juist die plek in dit verhaal vertellen.

De tocht wordt in kleine groepen gereden, bij voorkeur met de fiets. U ontvangt een folder waarin de route en de locaties vermeld staan.

Op de eindlocatie wachten we tot alle deelnemers van de tocht gearriveerd zijn om gezamenlijk het slotakkoord van het verhaal gepresenteerd te krijgen.

Aanmelden voor deze tocht is noodzakelijk,  er kan maar een beperkt aantal mensen deelnemen. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar  iDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   of bellen naar T 0162-318018

Starttijd van de avond ligt tussen 19.00 en 20.00 uur. U vertrekt in kleine groepjes in volgorde van aanmelding. 

Bezoek van Cees Prinsen met de meidenkist

 
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.
 
 


Het beloofde een mooie avond te worden van herkenning aan alle voorwerpen die Cees deze avond meebracht. Om te beginnen was er een klein tentoonstellinkje waar alles naar hartenlust vastgepakt mocht worden. Het onbetwiste hoogtepunt van de avond was zijn meidenkist boordevol spullen uit de tijd van toen. Van antieke kleding tot blokval, van primitieve voorbehoedsmiddelen, dodenlantaarn tot legendarische snelzeiker. Cees doorspekte zijn spullen met anekdotes en wetenswaardigheden. De meidenkist is inderdaad een spiegel uit het verleden.

 


Fotoverslag van de excursie restauratie Oude Kerk

De ruïne van de Oude Kerk, die veel Dongenaren na aan het hart ligt, wordt momenteel gerestaureerd.
De heemkundekring heeft de Stichting de Oude kerk benaderd met de vraag of leden van onze vereniging niet eens een kijkje mogen komen nemen. Heel snel volgde een ja, en daardoor konden we onze leden de unieke kans bieden om op de steigers naar de huidige stand van zaken te kijken.
Dhr. Van der Dussen, bestuurslid van de stichting De Oude Kerk, gaf een toelichting op de restauratiewerken. Ranko Hamelinck vertelde tijdens deze bezichtiging over de bouwhistorie van deze kerk aan de hand van sporen uit het verleden in het oude metselwerk.

 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2015 JoomlaWorks Ltd.


Eerste Erfgoedcafé Dongen is succesvol

act06Op 19 februari jl. vond in Museum De Looierij het eerste Dongense Erfgoedcafé plaats.
Er werd door diverse sprekers een toelichting gegeven bij de Cultuurhistorische Waardenkaart die op 20 februari door de Gemeenteraad is vastgesteld. John Schellekens gaf namens de gemeente onder meer aan dat de nu gepresenteerde kaart een begin is. De kaart zal steeds verder worden ontwikkeld en interactiever gemaakt worden zodat de vele informatie en onderzoeken waarop de kaart is gebaseerd beter toegankelijk wordt. De kaart zal als uitgangspunt dienen voor het gemeentelijke erfgoedbeleid.

Voor een volledig verslag, klik hier.

 

 

 

 

 


Wazerweijen van de heemkundekring bij Bruna te koop.

Wazerweijenvoorbeeld

 

 

Bekend is de heemkundekring De Heerlyckheit Dongen van de Open Monumentendagen die ze jaarlijks organiseert in september. Maandelijks organiseert de vereniging lezingen over diverse onderwerpen, maar alle met een link naar de heemkunde. De heemkundekring geeft gevraagd en ongevraagd advies zoals bijvoorbeeld bij de planologische ontwikkelingen in Dongen zoals de Hoogt in de Hoge Ham, de Groenstraat en Centrumplan. Momenteel zijn vrijwilligers van de heemkundekring bezig met het behoud van de Vlaamse schuur uit de Eindsestraat. De heemkundekring heeft ook een grote collectie foto’s van Dongen van vroeger. Deze worden regelmatig bij artikelen in het verenigingsblad geplaatst. De vereniging laat van zich horen op allerlei gebied, de opsomming is nog lang niet compleet. Ieder kwartaal verschijnt de Wazerweijen, het blad van de heemkundekring. Tal van onderwerpen over het Dongen van vroeger, vaak met een relatie naar het heden, komen aan bod. Onze leden ontvangen dit blad 4 keer per jaar gratis. Voor niet-leden is dit blad te koop bij de Bruna en in museum De Looierij.

 

 


Werkgroep monumentenlijst en cultuur historische waardenkaart

Belangstellenden gezocht voor nieuwe werkgroep monumentenlijst en cultuur historische waardenkaart.

Er is het een en ander veranderd in de regelgeving omtrent de monumenten, de provincie hevelt meer taken over naar de gemeente. De heemkundekring heeft hier vaak een adviserende rol. We roepen belangstellenden op om zitting te nemen in deze werkgroep die we in het najaar willen opstarten. Voor informatie kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op dit adres kunt u zich ook aanmelden.


“Heemkunde, wat is dat eigenlijk?”

Act01Heemkunde heeft met alle kanten van het leven te maken: met ons verleden, met ons heden en met de toekomst. Een mens vindt in zijn omgeving, het heem, zijn eigen identiteit terug. Niet alleen stukjes van de wereld van zijn voorouders maar ook dingen die nog betekenis kunnen hebben voor zijn kinderen.

De brochure “Heemkunde, wat is dat eigenlijk?”

 

 


Broederpad

act05Meer dan een eeuw lang hebben kloosterlingen in Dongen gebouwd aan een betere samenleving met goed onderwijs, met zorg voor de zwakke en zieke medemens en met passie voor een rijk cultureel en sportief verenigingsleven.
Het Broederpad is een historische wandelroute door Dongen die voert langs 22 plaatsen waar Broeders behorend tot de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, sinds 1892 hebben gewoond en gewerkt. In 2009 vertrokken de Broeders, na een verbintenis met Dongen van 117 jaar, naar een rusthuis in Eindhoven.
Het Broederpad is chronologisch in de tijd opgebouwd en kent een korte variant van 4 km en een route van 7 km. Onderweg treft u routebordjes en speciale Broeder-borden aan met daarop het verhaal plus unieke foto’s van de Broeders. Op de borden staan ook QR-codes. Daarmee kunt u via een smartphone extra informatie over de Broeders verkrijgen. Download de route (folder link naar pdf folder) of ga naar de toeristische informatiepunten voor een folder.

Gegidste wandelingen

Het Broederpad onder leiding van een gids wandelen? Dat kan natuurlijk ook!
Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen organiseert maandelijks wandelingen. Een enthousiast verhaal en een kijkje op plaatsen waar je gemakkelijk aan voorbij gaat geeft zo een extra beleving.
De gids vertrekt op (overzicht wandeldata link naar overzicht data) om 13.00 uur vanaf het Europaplein.
Aanmelden is niet nodig. Deelname kost €2,- per persoon.


Nieuwbouwproject "De Hoogt"

 

DeHoogt

In november 2011 werden we nogal onaangenaam verrast door een sloopaanvraag voor alle gebouwen op de locatie De Hoogt, die onze plaatselijke woningbouwvereniging Vieya had ingediend bij de gemeente Dongen. Navraag bij de gemeente leerde ons dat zij eigenlijk geen mogelijkheden hadden om deze sloopaanvraag te weigeren. Het advies was dan ook om een gesprek aan te gaan met Vieya om achter de beweegredenen te komen en om te kijken of er nog andere mogelijkheden waren dan volledige sloop van alle panden op dat unieke stukje Dongen.

Lees hier het volledige verhaal.