FacebookVS1

Cultuurhistorisch erfgoed

Aan gebouwen, straten en begroeiing kan je de geschiedenis van Dongen aflezen. Ze vertellen je hoe een kruispunt van middeleeuwse wegen uitgroeide tot het huidige dorp, welke mensen er woonden, wat voor werk ze deden en hoe ze dachten.
De veranderingen en ontwikkelingen zijn als een levende geschiedenis vaak in steen af te lezen.
De gegroeide structuur van Dongen is steeds meer onder druk komen te staan.
Beeldbepalende historische gebouwen verdwijnen om uiteenlopende redenen uit het straatbeeld.
Vaak zijn we ons gewoon niet bewust wat we weggooien of ontbreekt ons de wil en de creativiteit om deze gebouwen een functie te geven in onze moderne samenleving. Wat over lijkt te blijven is een aantal museumstukken die als decorstukken in een vreemde omgeving staan. In plaats van een gegroeide structuur, waarin oude gebouwen en moderne gebouwen elkaar versterken.

Daarom zet de werkgroep zich in voor behoud van het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed door:
- deelname aan de maatschappelijke discussie en zo aan de mensen die waarde aan te tonen;
- actief mee te werken aan onderhoud en klein-restauratiewerk;
- het documenteren van verdwijnend erfgoed door bouwhistorisch onderzoek en fotobeelden;
- het veiligstellen van waardevolle bouwfragmenten van gesloopte gebouwen;
- advies aan en ondersteuning van particulier initiatief.

Informatie over deze werkgroep bij:
Ranko Hamelinck
Kardinaal van Rossumstraat 21, 5104 HK Dongen
T: 0162 -220699
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Enkele projecten

2010: Het perceel waar de Vlaamse Schuur op staat is te koop. Intern bij de heemkundekring gaan de radartjes werken. Is deze Vlaamse Schuur van sloop te redden????? Mailtjes worden verstuurd, telefoontjes gepleegd, in de wandelgangen mogelijkheden gepolst. En na veel overleg komt een voorstel uit de bus waar ieder zich in kan vinden.
Lees hier de kroniek “De Vlaamse Schuur”

EindsestraatVS

2009: Oase van rust en fluitende vogels.
Impressie van het oude kerkhof aan de Bolkensteeg
Lees hier het volledige verhaal.

Project2009

2007: Reactie op herontwikkeling Dongens Centrum.
Door Rabo Vastgoed en de WPM-groep zijn visies
gepresenteerd op de herontwikkeling van het Dongense centrumgebied. De heemkundekring heeft deze visies bekeken met een cultuurhistorische bril. Van oudsher vormt de Hoge Ham de 'natuurlijke' ruggegraat van Dongen en daarmee het centrum. Gepleit wordt deze centrale functie van de Hoge Ham meer uitgangspunt te laten zijn voor de herontwikke- ling en herinrichting van het centrumgebied.
Voor de volledige reactie lees "reactie HKK-visies
herontwikkeling centrum" (.pdf).

2005: Restauratieplan veldkapel Eindsestraat.

Project2005

 

2003 - heden: Bouwhistorisch onderzoek en opme-
tingen/inventarisaties Vlaamse schuren in Dongen.

Project2003

2003: Behoud van de molenromp De Hoop geresulteerd in de toekenning van de status Rijksmonument.

Project2003 1

2000 - 2002: Advies voor behoud en restauratie
historische bestrating Groenstraat / Hoge Dijk.
De bestrating is behouden gebleven.

Project2000

1999 - heden: Behoud van de 3 RK-kerken in het
eigenlijke Dongen: Sint Laurentius, Sint Joseph en Sint
Paulus die door de ontkerkelijking een onzekere toekomst hebben. Deze kerkgebouwen zijn sinds 2002 beschermd als rijks- danwel gemeentelijk monument.
Voor het project heeft de heemkundekring een
waarderingssubsidie van de provincie Noord-Brabant
gekregen. Het project heeft landelijke aandacht gekregen dankzij de aanmoedigingsprijs van de 'Ford Foundation' in 2000.

Project1999

1997 - heden: Conservering funderingen Waterstaatkerk in plantsoen en periodiek onderhoud.

1997: Inmeting en bouwhistorische inventarisatie complex Huize Overdonk.